Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!
Streszczenia, opracowania lektur

I. O TRÓJCY W BOGU I O TRÓJCY W CZŁOWIEKU

Zygmunt Krasiński


W stosunku do nas w tym łaska Boża, że nas Bóg stworzył, to jest, że nam bytu
udzielił. - W tym rozum i logika Boża, że nas nie od razu doskonałymi i
dopełnionymi stworzył, czyli skończonymi istotami, ale owszem, nieskończonymi
nas stworzył - bo od samego początku poczynającymi z możnością postępowego
rozwijania się - przy tym wolnymi - więc tym samym zmuszonymi zasługiwać się,
to jest siebie samych dotwarzać, by róść ku Niemu. - W tym nareszcie miłość
Boża, że nas ostatecznie zbawi, czyli że w miarę zasługi naszej bytu nam
odmierzać będzie, czyli, co jedno jest, że nas opatrznie doprowadzi do żywota
wiecznego, który jest niebiańską wszystkich władz naszych harmonią,
dostrajającą się coraz wyżej - który jest postępem, nie przerywanym już
śmiercią - który jest przemienianiem się następnym, coraz przedziwniejszym,
duszy i ciała, przy wszelkiej świadomości i z własnej woli ducha, do którego
dusza ta i ciało należą.
Z łaski więc Bożej osiągniem byt, którego wyrazem w nas jest ciało.
Z rozumu Bożego osiągniem świadomość tego bytu, wiedzę jego niezbędnych
warunków, praw i celu, czyli duszę, bo czymże dusza, jeśli nie myślą i wiedzą?
A o czymże myśl myśli, jeśli nie o bycie?
Z miłości wreszcie Bożej dojść mamy do najściślejszego pojednania się bytu z
myślą, zmysłowości z idealnością, ciała z duszą, czyli stać się duchami
żywymi, nieśmiertelnymi, przeznaczonymi do anielstwa i wszystkich innych
przetworzeń się duchowych w nieskończoności żywota, tu i tam, i wszędzie.
Z tego trojakiego stosunku Boga do nas i naszego nawzajem do Boga Trójca
Święta wynika. - Pierwsza jej osoba odpowiada wszechbytowi, którego przymiotem
wszechmoc. Druga - wszcchmyśli, której przymiotem wszechświadomość, czyli
wszechrozum. Trzecia - wszechżyciu, czyli wszechduchowi, którego przymiotem
wszechmiłość. Na obraz tej Trójcy Bożej każden z nas jest także trójcą
każdochwilną, każdy z nas jest bytem, myślą, życiem współcześnie, czyli
duchem, a zarazem i przeto właśnie, że duchem, jest osobistością całką,
jaźnią, tąż samą i jedną.
W Trójcy Bożej osobą łaski dla nas jest pierwsza osoba, Ojciec, stworzyciel,
później nazwań Jehową, który stwarza nas, bo stwarza - łaska albowiem to to,
co danym dla niczego, tylko dlatego, że danym. Jest ona, bo jest. To samo o
sobie sam wyrzekł Jehowa - to samo każden byt, który istnieje już, a nie pojął

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 - 


Drukuj  Wersja do druku     Wylij  Wyślij znajomemu


Komentarze
artykuł / utwór: I. O TRÓJCY W BOGU I O TRÓJCY W CZŁOWIEKU
Dodaj komentarz


Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz:
 


Menu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Mickiewicz
Adam Asnyk
Jan Kasprowicz
Ania z Zielonego Wzgórza
Nie-Boska komedia
Gloria victis   

.:: top ::.
Copyright krasinski.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt